EU-Kommissionen hold høring om billigere bredbånd

Det betragtes i dag som en fundamental del af ethvert moderne samfunds infrastruktur, at alle husstande og virksomheder har adgang til lynhurtigt internet.

Derfor er emnet også på EU-Kommissionen’s digitale dagsorden. EU-Kommissionen vil netop undersøge hvilke tiltag, der kan gøre højhastighedsforbindelser til internettet billigere i de enkelte lande både for forbrugere og virksomheder.

EU-Komissionen har en målsætning om at skære ca. en fjerdedel af investeringsomkostningerne væk i forbindelse med anlægsarbejde og gravearbejde ved nedlægning af fiberkabler. Den slags omkostninger udgør helt op til 80 procent af de samlede omkostninger i dag, hvilket må siges at være en stor faktor i regnskabet for, hvorfor det er så dyrt at købe bredbånd i dag.

EU-Kommissionen peger på, at selskaberne ikke koordinerer anlægsarbejdet eller udnytter eksisterende infrastruktur i tilstrækkelig grad. Et styrket samarbejde mellem aktørerne på bredbåndsmarkedet vil kunne nedbringe omkostningerne væsentligt. Det er også for besværligt og dyrt med de formelle processer, som også er for langtrukne, når tilladelser skal indhentes.

EU-Kommissionen har indkaldt til en høringsrunde med frist den 20. juli 2012. Alle håber, at arbejdet kan munde ud i lavere priser på højhastighedsinternet til forbrugerne i EU-landene.

Læs mere om de enkelte udbydere af mobilt bredbånd i Danmark her